בניית קורס מתוקשב בנושאים הקשורים לשפה באמצעות מערכת Moodle

אתר מלווה להשתלמות המורה המתוקשב יסודי ועל-יסודי

סביבת תמיכה עבור משתמשי מודל - מורים-מפתחים ומנהלי מערכת